Аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14–ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор батлагдсан “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 6.2 дахь заалт, ”Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 3.6.2 дахь заалт, “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 4.2 дахь заалт, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/83 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 2019-2020 онд хэрэгжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг зохион байгуулах нэгдсэн удирдамж”-ийн 2.1.1.1, 2.5.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх сургалт зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон байгууллагууд хүсэлт, холбогдох баримт бичиг, материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор батлагдсан “Хөдөлмөрт бэлтгэх, хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр”-ийн 5.4 дэх заалтыг үндэслэн мэргэжлийн сургалтын зохион байгуулах эрх бүхий байгууллагуудын/Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, Мэргэжлийн сургалтын байгууллага/жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон сургалтын байгууллагууд хүсэлт, холбогдох баримт бичиг, материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах байгууллагуудыг бүртгэх зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14–ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор батлагдсан “Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн 6.1.7 дахь заалтыг үндэслэн гарааны бизнесийг дэмжих арга хэмжээ зохион байгуулах чадавхи бүхий бизнес инкубатор төв, бизнесийг дэмжих үйлчилгээ тогтмол эрхэлдэг мэргэшсэн байгууллагуудын жагсаалтыг гаргах тул сонирхсон байгууллагууд хүсэлт, холбогдох баримт бичиг, материалаа ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

Урилга

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд шаардлага хангасан ортопедийн болон тусгай хэрэгсэл нийлүүлэх байгууллагын жагсаалтад орох тухай

Дэлгэрэнгүй

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах ААНБ-уудын анхааралд

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг сайжруулах жил” болгон зарлаж, мөн АТГ-аас өгсөн зөвлөмж чиглэлийн дагуу ХХҮЕГ-аас Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахад үзүүлдэг хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах, програм хяналтын системийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Нийгмийн халамжийн дэвтэр, маягт хэвлүүлэх

Нийгмийн халамжийн дэвтэр, маягт хэвлүүлэх

Дэлгэрэнгүй

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Нийгмийн халамжийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх

Нийгмийн халамжийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх

Дэлгэрэнгүй

2019 ОНЫ 15 ДАХЬ УДААГИЙН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН БҮРТГЭЛ ХИЙХ ГАЗРУУД

2019 ОНЫ 15 ДАХЬ УДААГИЙН СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТЫН
БҮРТГЭЛ ХИЙХ ГАЗРУУД

Дэлгэрэнгүй

ХЭЗТ-НЫ ГАДААД АЖИЛЧИН СОНГОЖ АВАХ ОНООНЫ СИСТЕМ ХЭРЭГЖИХ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт хөдөлмөрийн яам ба Монгол улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамдын хамтарсан 2019 оны Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн тогтолцооны дагуу гадаад ажилчин сонгон шалгаруулах онооны тогтолцоо хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө дараахитай адил байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Тус ерөнхий газраас Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөний хоёр дахь өдөр буюу 2019 оны 02 дугаар сарын 22-ны Баасан гарагт “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-ийг амжилттай зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5  Дараах